Joris in Jette

Begroting & Financiën

  • Begroting 2020 unaniem goedgekeurd! De hoofdlijnen leest u hier.

Cultuur

  • Projectoproep zomer 2022 - meer info vind je hier.
  • De Jetse Jaarmarkt wordt in 2022 opnieuw 'vollenbak' - lees meer over het Joërmetfestival

Gelijke Kansen

Integratie

Jeugd

Mobiliteit & Openbare Werken

  • Mijn oproep in de gemeenteraad van 23 oktober 2019 om de zone 30 helderder aan te duiden lees je hier.
  • Hier vind je mijn vraag voor betere en uniformere bus- en tramhokjes.

Onderwijs

Stadsontwikkeling

Het station van Jette moet dringend ontwikkeld worden, daarom keurde de gemeenteraad unaniem mijn motie goed om de NMBS tot beweging aan te zetten. Lees hier mijn voorstel. Bruzz berichtte hier op 21 januari 2020 over in dit artikel.

Sociale Zaken