Gisteren was het de laatste gemeenteraad van 2019.
We keurden de begroting voor 2020 goed, met o.a. volgende keuzes:

 politie: 12,3 miljoen

 onderwijs: 29,8 miljoen - met geld voor een uitbreiding van de Poelbosschool en een nieuwe sportzaal

 OCMW: 11,3 miljoen

 cultuur: 3,2 miljoen - o.a. voor bibliotheken, streetart en een studie rond toekomst Centre Armillaire

 sport: o.a. 370.000€ naar een hockeyterrein langs Ritter en studie aanpassing Gemeentelijk Stadium voor hockey

 duurzaam wijkcontract Essegem: 4,6 miljoen

 opmaak CO-balans in kader terugdringen CO-uitstoot en klimaat: 50.000€

 uitwerken burgerparticipatie om iedereen te betrekken: 20.000€

 wegenwerken: 2,4 miljoen

Intussen wordt ook de schuld verder afgebouwd.

Ik ben fier op de ploeg van #LBJette en de groene en blauwe coalitiepartners.