Als één van de weinige kandidaten schuif ik sportinfrastructuur als één van mijn drie speerpunten naar voren. Met 250.000 extra Brusselaars sinds 2000 is het tekort aan zwembaden, sporthallen en openluchtinfrastructuur nog groter geworden in onze stad. Hoog tijd dat de gemeenten, gemeenschappen, VGC en Cocof en het Brussels Gewest de koppen bijeen steken en samen een ambitieus plan voor méér sportinfrastructuur uitwerken! Nu is het beleid enorm versnipperd, getuige hiervan de verschillen in investeringen per gemeente.