De Jetse gemeenteraad keurde in februari unaniem een motie goed voor een ambitieus toekomstproject in het stationsgebouw van Jette. Hieronder leest u de volledige tekst:

De gemeenteraad,

Gelet op het iconisch belang van het stationsgebouw van Jette, getekend door architect Franz Seulen en gebouwd in 1892;

Gelet op de klassering van het stationsgebouw van Jette door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in 1995;

Gelet op de opwaardering en nieuwe dynamiek van het Kardinaal Mercierplein, weerspiegeld in de volledige heraanleg van het plein in 2012, de kwaliteitsvolle nieuwe verlichting van de twee andere iconische gebouwen op het plein, te weten het gemeentehuis met raadzaal en de Sint-Pieterskerk;

Gelet op de hoge reizigersfrequentie van het station van Jette (3 442/weekdag in 2018, of het 8ste station in Brussel, op een totaal van 34);

Gelet op de slechter wordende staat van het gebouw en het hieraan gekoppelde afsluiten van een deel van perron 1;

Gelet op de aflevering van een bouwvergunning door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de NMBS in februari 2019, waarvoor de gemeente Jette niet geraadpleegd werd;

Gelet op de bouwvergunning die voorziet in een renovatie van het stationsgebouw in 2 delen : een deel station en een ander deel bureaus ;

Gelet op verschillende interpellaties en vragen in de gemeenteraad rond de toekomst van het stations­gebouw van Jette, gesteld door verschillende gemeenteraadsleden;

Overwegende dat het stationsgebouw door zijn natuur zelve uitermate goed bereikbaar is via trein, tram en bus;

Overwegende dat het stationsgebouw gelegen is vlakbij verschillende gebouwen met socio-culturele invulling, zoals Jeugdhuis De Branding, de Franstalige en Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheken; maar ook vlakbij horecazaken (waaronder sociale horeca); gebedsplaatsen van verschillende geloofsovertuigingen; alsook een wekelijkse markt;

Overwegende het architecturaal potentieel van dit gebouw ;

Overwegende dat het aantal reizigers nog zal toenemen bij een volledige ingebruikname van het GEN ;

Overwegende dat een warme ruimte om op de trein te wachten bijdraagt tot het comfort van de treinreizigers ;

Overwegende dat de NMBS al een aantal stationsgebouwen herbestemd heeft als horeca-etablissement of cultureel gebouw (zoals het burgercafé Quatre Quarts in Court Saint-Etienne of het Jazz Station van Sint-Joost-ten-Node) ;

Overwegende dat het voorziene project in de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de NMBS toegekende bouwvergunning weinig ambitieus lijkt voor een gebouw met een groot potentieel ;

Overwegende de bezorgdheid van ons, gemeenteraadsleden, – over grenzen van meerderheid en minderheid heen – om ons aller bouwkundig patrimonium maximaal te vrijwaren en zelfs in betere toestand door te geven aan de volgende generaties;

Overwegende het feit dat er verschillende vragen bestaan naar lokalen vanuit de culturele wereld voor tentoonstellingsruimte en ruimtes voor co-creatie, maar ook vanuit verenigingen actief rond zachte mobiliteit of wijkverenigingen;

Overwegende het antwoord van het College op de interpellatie inzake de toekomst van het station van Jette de dato 29 januari 2020, waarin de Burgemeester de piste opende voor een overname van het gebouw door de gemeente Jette;

Vraagt het College van Burgemeester en Schepenen:

  1. Contact op te nemen met de NMBS om uit te klaren wat de exacte plannen zijn voor het stationsgebouw van Jette;
  2. De NMBS deze motie van de gemeenteraad te bezorgen en hiermee het brede draagvlak binnen de gemeenteraad te onderstrepen voor:
    1. Het snel opstarten van een open en constructieve dialoog tussen de NMBS en het College van Burgemeester en Schepenen;
    2. De valorisering van het stationsgebouw ten dienste van de Jettenaren en de reizigers;
    3. Het bewaren van het bouwkundig erfgoed in onze gemeente;
  1. Elk nuttig contact te nemen met beleidsverantwoordelijken op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid om dit dossier in beweging te krijgen.

Joris POSCHET (LBJette) -  Salima BARRIS (Ecolo-Groen) - Eren GUVEN (MR-OpenVLD) - Xavier VAN CAUTER (PS-sp.a) - Myriam VANDERZIPPE (Défi) - Sara RAMPELBERG (N-VA)