Afgelopen woensdag 27 november keurde de gemeenteraad van Jette met 97% van de aanwezigen een motie goed die de Klimaatnoodtoestand uitroept.
 
Daarmee vervolgt de gemeente Jette haar ambitieuze beleid op gebied van duurzaamheid en milieu. Om geen vrijblijvende tekst met gratis woorden goed te keuren, werd meteen ook een Kadernota Lucht-Klimaat van schepen Claire Vandevivere (LBJette) goedgekeurd. Daarin wordt onder andere een 'koolstof-balans' voorzien.
 
We willen de mensen geen schrik aanjagen met doembeelden, maar het is wel hoog tijd om nog een versnelling hoger te gaan om dé uitdaging van onze generatie aan te gaan - de strijd tegen de klimaatwijziging.
 
De volledige tekst kan u altijd opvragen via jorisposchet@yahoo.com