Het station van Jette is één van de iconische beelden uit onze gemeente. Door de heraanleg van het Kardinaal Mercierplein in 2012 kwam het gebouw nog meer tot zijn recht. Helaas wordt het potentieel van het gebouw niet benut. Zo staat het al jaren leeg en verkommert het beetje bij beetje. Ik zette dit dossier opnieuw op de politieke agenda. In samenwerking met een architectenbureau lanceer ik ook een toekomstvisie voor het station van Jette.

Het statige – en voor de Jettenaren iconische – stationsgebouw bepaalt al decennialang het karakter van het Kardinaal Mercierplein. Het station is sinds de jaren ’90 beschermd erfgoed en het is dan ook uitermate zonde dat er vandaag niet méér kan gedaan worden met dit uitzonderlijke gebouw.

Het historische pand wordt enerzijds gebruikt als wachtzaal voor de treinreizigers en de verkoop van tickets, anderzijds wordt een hele vleugel gebruikt als technische ruimte en op­slagruimte voor de stedelijke netheidsdienst. De ruimtes op de verdiepingen blijven ontoe­gankelijk en ongebruikt. De wachtzaal (waarvan het café permanent gesloten blijft) geeft rechtstreeks uit op het een stuk in onbruik geraakte en bouwvallig perron 1. Hier stopt al jaren geen enkele trein meer.

Het station heruitvinden

In het voorstel – uitgewerkt in samenwerking met architectenbureau OSK-AR – wordt gekozen het buitenzicht maximaal te behouden maar de binnenruimtes volledig te herdenken. Zo voorziet het voorstel de inrichting van een multimodale ontmoetingsruimte in het centrale deel, de aanleg van een wintertuin in de rechtervleugel (kant Jeugdhuis De Branding) en de inrichting van een bar in de linkervleugel (kant bibliotheek). De ruimte die vandaag dienst doet als wachtzaal en café wordt helemaal opengetrokken en voor­zien van een serre-dak. Op die manier wordt deze ruimte genereus overspoeld met daglicht en kan er een publieke wintertuin aangelegd worden. Zo ontstaat een openbare, groene oase van rust en ontmoeting langs het Kardinaal Mercierplein.

Wintertuin

Deze wintertuin met bar wordt niet alleen een aanlokkelijke ontmoetingsplaats voor de buurt, maar kan ook dienst doen als trefpunt voor lokale verenigingen en wijkcomités. Eventueel kan deze ruimte periodiek dienst doen als expositieruimte in samenwerking met lokale kunstenaars en culturele centra. Het oude Perron 1 - in onbruik geraakt en momenteel zelfs ontoegankelijk - wordt gerenoveerd en opnieuw aangesloten op het stationsgebouw. De serre die op deze plaats ontstaat maakt een interessante wisselwer­king mogelijk tussen de reizigers op passeren­de treinen en de bezoekers van de wintertuin.

De mezzanine op de eerste verdieping wordt ingericht als vrije atelierruimte en is te gebrui­ken door de creatieve inwoners van Jette. Ondersteund door de expositiemogelijkheden in de wintertuin kunnen deze creatievelingen hun artistieke talenten maximaal tot ontwikke­ling laten komen en zet Jette zich nog meer op de kaart als culturele hotspot van noordwest-Brussel.

Station reactiveren

Met deze aanzet tot een ontwerp voor het station van Jette willen we in de eerste plaats een open dialoog op gang brengen over het grote (onderbenutte) potentieel van dit gebouw voor Jette en de Jettenaren. Door het stationsgebouw een openbare en eerder culturele functie te geven, te dienste van de buurt en zijn bewoners, injecteren we niet alleen in het gebouw maar ook in het hele Kardinaal Mercierplein een nieuwe dynamiek.

Het implementeren van een nieuw en door­dacht programma kan dit stationsgebouw na jaren van ondergebruik reactiveren en kan het gebouw opnieuw een positie van betekenis opeisen langs het Kardinaal Mercier­plein en écht ten dienste staan van de Jettenaren.

NMBS

Op de gemeenteraad van 29 januari zet ik dit punt op de dagorde van de gemeenteraad en lanceer hiermee het debat. Ik hoop dat de NMBS mee de schouders wil zetten onder een ambitieuze herinrichting van het station van Jette. Het kan een nieuw ijkpunt in onze bruisende gemeente worden.