Op enkele grote assen na is heel Jette zone 30. Helaas houden vele automobilisten zich niet aan deze snelheidslimiet. Naast een repressieve aanpak vanuit de politie is ook een preventief beleid belangrijk. Weggebruikers moeten er voldoende op gewezen worden dat ze in zone 30 rijden. Daarom vroeg ik op de gemeenteraad van 23 oktober 2019 :

  • voldoende en zichtbare borden die zone 30 aangeven;
  • de wegmarkering up to date te houden;
  • met het Brussels Gewest samen te zitten om de kwaliteit van de wegmarkeringen te garanderen. Zo zouden er situaties zijn waarbij foutief geparkeerde wagens leiden tot onvolledige wegmarkeringen.

De schepen van Mobiliteit onderschreef het belang van goede wegmarkeringen en signalisatie voor het verhogen van de verkeersveiligheid en beloofde dit verder op te volgen. 

Ik zal dit blijven opvolgen. Overdreven snelheid en verkeersovertredingen zorgen voor een groter risico op ongevallen en een groot gevoel van onveiligheid bij de mensen. Een veilige gemeente begint bij een veiliger verkeer.