Joris Poschet (Temse, 14 maart 1983) is een Belgisch politicus van LBJette/CD&V, voormalig Vlaams Parlementslid en lid van de Belgische Senaat.

Levensloop

Joris Poschet groeide op in Steendorp, bij Temse. Hij volgde Grieks-Latijn aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas en studeerde aan de KU Leuven, waar hij een master in Oost-Europese Talen en Cultuur behaalde alsook een master in Europe & the world 1500-2000 en zijn academische lerarenopleiding succesvol afrondde.

Na een jaar Erasmus aan de Uniwersytet Warszawski verhuisde Poschet naar Brussel en werd hij in 2006 corporate credit officer bij KBC. Daarna was hij van 2008 tot 2012 fractiemedewerker van CD&V in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van 2012 tot 2014 communicatiemedewerker van toenmalig minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Brigitte Grouwels. In juli 2014 werd Poschet als eerste opvolger op de CD&V-lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad verkozen tot Vlaams Parlementslid. In april 2017 legde Poschet ook de eed af als senator, afgevaardigd door het Vlaams Parlement. Beide functies oefende hij uit tot mei 2019.

Op 14 oktober 2018 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid in Jette voor LBJette (cdH, CD&V en onafhankelijken). Sinds 1 december 2018 is hij fractieleider van de LBJette-fractie in de gemeenteraad.

Politieke carrière

Jette
Joris Poschet verhuisde in 2015 van Watermaal-Bosvoorde naar Jette. Hij werd daar lokaal politiek actief binnen de Lijst van de Burgemeester van Jette (LBJette), waarvoor hij in oktober 2018 tot gemeenteraadslid verkozen werd. In december 2018 werd hij fractieleider van de 16-koppige LBJette-fractie in de gemeenteraad. Poschet was voordien acht jaar maatschappelijk actief via het lokale gemeenschapsleven in Watermaal-Bosvoorde, onder meer in het gemeenschapscentrum WaBo, waarvan hij tussen 2009-2014 voorzitter was. Van 2013 tot 2015 was hij het enige Nederlandstalige OCMW-raadslid van Watermaal-Bosvoorde.

Brussels Gewest
Joris Poschet was in 2013 voorzitter van JONGCD&V Brussel. Als oud-bestuurslid van de Haven van Brussel was hij nauw betrokken bij de stadsontwikkeling van Brussel. Daarnaast was hij vrijwilliger bij Bru-Taal en lid van de raden van bestuur van Gemeenschapscentrum Wabo (Watermaal-Bosvoorde) en lokaal dienstencentrum Zoniënzorg vzw, dat actief is in St-Lambrechts- en St-Pieters-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.

Vlaams Parlement
Bij de Vlaamse verkiezingen van 2014 stond Poschet als eerste opvolger op de CD&V-lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad. In juli 2014 werd hij effectief Vlaams Parlementslid als opvolger van Bianca Debaets. Hij hield zich in het Vlaams Parlement onder meer bezig met Brussel, sport, stedenbeleid en LGBT-rechten.

Hij was in het Vlaams Parlement:
• vast lid Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
• vast lid Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
• vast lid Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering
• plaatsvervangend lid Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
• plaatsvervangend lid Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
• plaatsvervangend lid Controlecommissie voor Regeringsmededelingen

Tussen oktober 2017 en juli 2018 was Poschet ook lid van de tijdelijke Commissie Grensoverschrijdend Gedrag.

In september 2018 werd Poschet lid van de raad van bestuur bij VVOB, de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand. VVOB investeert ca. 9 miljoen euro per jaar in beter onderwijs in ontwikkelingslanden.

Belgische Senaat
In april 2017 werd Poschet door het Vlaams Parlement aangeduid als deelstaatsenator in opvolging van Sonja Claes. Daarin werd hij vooral actief rond luchtkwaliteit. Zo was Poschet rapporteur van het informatieverslag over de verbetering van de luchtkwaliteit.

In 2018 duidde de Senaat Poschet aan als vertegenwoordiger in de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa - https://www.osce.org/).

Privé
Poschet was het eerste openlijk homoseksuele christendemocratisch parlementslid ooit in België en oprichter van het CD&V-Regenboognetwerk.